Med säkerhet som specialitet
Kaj Juhlin har en gedigen bakgrund inom säkerhet. Han har arbetat med ämnet inom Försvarsmakten, på Casino Cosmopol samt även studerat underrättelseanalys vid Lunds universitet. Under tiden på Casino Cosmopol insåg han att det fanns ett stort behov att sammanföra kunskap och erfarenheter av säkerhetsarbete även inom näringslivet, och för ett år sedan startade han därför säkerhetsföretaget Mindsec.
Mindsec arbetar inom flera olika områden; riskanalys, säkerhetsutbildning, business intelligence, utredningar, upphandlingsprojektering med mera. Den största uppdragsgivaren inom utbildning är Academedia Eductus där Kaj och hans medarbetare håller i ungefär hälften av den akademiska utbildningen i ett tvåårigt KY-program inom bland annat ledarskap, krishantering, konflikthantering och riskhantering. Denna utbildning syftar till att studenterna i framtiden ska arbeta som säkerhetschefer och säkerhetssamordnare.
Mindsec hjälper även företag att göra riskanalyser som exempelvis när de ska skicka iväg personal till oroliga länder som Colombia, Nigeria, Afghanistan och liknande. På det här sättet underlättar Mindsec för både den anställde samt för företagsledningen. Kaj menar att han är noga med att hela tiden hålla sig långt framme när det gäller aktuell brottslighet och relevanta skyddsåtgärder på det aktuella stället.

Informationshantering och bearbetning är ett område där Mindsec kan hjälpa företag att bättre utnyttja sina säkerhetslösningar och stärka sin position. Ett enkelt exempel kan vara den kameraövervakning som finns i butiker – är den information som finns tillgänglig utnyttjad på bästa sätt? Mindsec kan även fungera som en oberoende mäklare när företag ska upphandla säkerhetsprodukter och -projekt från utomstående företag.
Hos Mindsec finns ytterligare en attraktiv tjänst: nämligen funktionen säkerhetschef online. Kunden köper då ett baspaket som kostar 8000 kronor per år och om man behöver extra hjälp kan Mindsec anlitas till subventionerad kostnad. På det här sättet har man tillgång till en duktig säkerhetschef när det som bäst behövs.
Kaj är verkligen mån om att hela tiden hålla sig ā jour med det senaste inom säkerhet och åker därför under hösten till en stor säkerhetskonferens i San Diego. Med stor kunskap, bred erfarenhet och ett genuint engagemang är Mindsec en mycket intressant aktör som vi säkert kommer att höra mer om i framtiden.


Mindsec

Bransch:
Bevakning / Elektronik / Säkerhet

Telefon: 0406928256


Email:
kaj.juhlin@mindsec.se

Hemsida:
www.mindsec.se

Adress:
Mindsec
Östergatan 7B
21125 Malmö

| 13 SENASTE FÖRETAGEN